En els darrers anys han augmentat exponencialment les anomenades malalties modernes. Aquestes depenen dels hàbits de vida en la seva majoria, fet que les fa tractables des d’un enfoc holístic de PNI. A través d’aquesta teràpia el pacient s’empodera i passa a ser el propi cuidador de la seva salut. El terapeuta facilita les eines necessàries per fer el camí una mica més fàcil.

El primer pas en la terapia és deixar de lluitar contra la malaltia, i començar a cooperar amb ella.

Malalties immunitàries o autoimmunitàries

Diabetes tipus II

Obesitat

Fibromialgia

Fatiga Crònica

Depressió

Dolors crònics recurrents

Migranyes

Alèrgies

Males digestions

Insomni

Prevenció de Còlics nefrítics

Dismenorrea

Acné

Psoriasi

Hipotiroidisme

Asma / Bronquitis